BasqueCatalàEspañolGalegoPortuguês

Amb la denominació Associació Joomla! Spanish es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei  7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

 

Els fins de l’associació són:

  • Promoció del Programari Lliure i en particular del sistema de gestió de continguts Joomla! i recolzament i suport als seus usuaris. Recolzament tant als seus membres com a la resta de la societat, ja siguin particulars, empreses, centres educatius, organitzacions o Administració pública.
  • Dotació d’infraestructura a les comunitats virtuals i reals (en especial a la comunitat Joomla!Spanish), que de forma activa, constructiva, cooperativa i no mercantilitzada, evolucionen i fan ús de Joomla!
  • Realització d’activitats culturals, formatives, comunicatives, lúdiques i artístiques relatives a  l’ús de “Sistemes de Gestió de Continguts” com Joomla! I d’altre programari relacionat.
  • Col·laboració amb les associacions que comparteixen els fins en relació al software lliure i participació en d’altres iniciatives si així ho decidís l’assemblea.
  • Foment de la creació i la traducció del programari, la documentació i les noticies sobre el programari Joomla! i d’altre programari relacionat.
  • Foment de l’ús i la presència del castellà i el català-calencià, i d’altres llengües oficials dels països als que pertanyen els membres de la associació, com el gallec, el basc o el portuguès.
  • Investigació i Desenvolupament del programari: en la seguretat, la creació de noves funcionalitats, l’accessibilitat, i la adaptació a col·lectius més desfavorits com les persones amb discapacitats, així com d’altres aplicacions.
  • Foment de l’us del llenguatge no sexista o discriminatori en el programari, la documentació i d’altre documentació relacionada.

En queda exclòs tot ànim de lucre.